Σάββατο, 7 Νοεμβρίου 2009

Das kleine Chaos (1966) - The little chaos (short film)


Director:Rainer Werner Fassbinder
Writer:Rainer Werner Fassbinder (writer)
Cast:
Christoph Roser ... Theo
Marite Greiselis ... Marite
Rainer Werner Fassbinder ... Franz
Greta Rehfeld

Das kleine Chaos ist ein fruher Kurzfilm von Rainer Werner Fassbinder, der im Jahr 1966 in Deutschland gedreht wurde.
Die drei Protagonisten Franz, Theo und Marite sind in Munchen als Gruppe von jungen Hausierern fur Zeitschriften-Abonnements tatig, werden aber an den Hausturen regelma?ig und zum Teil recht unfreundlich abgewiesen. Eines Tages uberfallen sie – frustriert und in chronischer Geldnot befindlich – die Wohnung einer Frau und berauben diese erfolgreich ihrer Ersparnisse. Als sie nach einer mit Wagner unterlegten kleinen Feier in der Wohnung des Opfers uberlegen, was sie mit dem erbeuteten Geld machen sollen, meint der vom damals 20-jahrigen Fassbinder selbst gespielte Franz mit Blick in Richtung der Kamera: „Ich? Ich geh ins Kino!“ Dazu ertont der Anfang eines Musikstucks von The Troggs mit einem Seufzer: „Oh no!“

The little chaos is an early short film by Rainer Werner Fassbinder, who was shot in 1966 in Germany.
The three protagonists Francis, Theo and Marite working in Munich as a group of young peddlers for magazine subscriptions, but they are regularly in the front doors and some rather unfriendly dismissed. One day they attack - located in a chronic shortage of money and frustration - the home of a woman, depriving these successful of their savings. When after a small ceremony underlaid with Wagner in the apartment of the victim to think about what they should do with the looted money, says the 20-year-old at the time of Fassbinder plays Franz, looking in direction of the camera: " I go to the movies! "
This will sound the beginning of a song by The Troggs, with a sigh:" Oh no! "


Το μικρό χάος είναι πρώιμη μικρού μήκους ταινία του Rainer Werner Fassbinder, που γυρίστηκε το 1966 στη Γερμανία.
Οι τρεις πρωταγωνιστές Franz, Theo και Marite εργάζονται στο Μόναχο ως μια ομάδα νεαρών μικροπωλητών για συνδρομές περιοδικών, αλλά τακτικά τους διώχνουν από τις εισόδους των σπιτιών μάλλον εχθρικά . Μια μέρα σχεδιάζουν να εισβάλλουν - λόγω χρόνιας έλλειψης χρημάτων και πλήρους απογοήτευσης - στο σπίτι μιας γυναίκας, πέρνοντας τα χρήματα της.Κι έτσι μετά από μια μικρή γιορτή στο διαμέρισμα του θύματος , ακούγοντας Βάγκνερ , σκεφτονται τι πρέπει να κάνουν με τα χρήματα που λεηλατήθηκαν, ο 20χρονος Fassbinder που παίζει τον Franz, κοιτάζοντας στην κατεύθυνση της κάμερας λέει : Πηγαίνω στον κινηματογράφο!
"Αυτό θα ηχήσει την έναρξη ενός τραγουδιού από το Troggs, με έναν στεναγμό:" Ω Οχι! "
Μπορείτε να δείτε ολόκληρη την ταινία σε δύο μέρη
( κατεβάστε τους Ελληνικούς υπότιτλους από ΕΔΩ )
1.


2.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...