Κυριακή, 26 Ιουλίου 2009

REQUIEM FOR A DREAΜ

Requiem for a Dream


Director: Darren Aronofsky

Requiem for a Dream is a movie about several people
whose lives change dramatically because of their particular addictions.
Harry (Jared Leto) and Tyrone (Marlon Wayans)
are two friends who live in a big city.
They decide to make money by reselling heroin on the street
so that they can get away from their dead-end lives.
Eventually, they make a fair amount of money.
They talk about buying a large amount of extremely pure heroin
so that they can make the money they feel they need to "make it".
Marion (Jennifer Connelly), who is Harry's girlfriend,
has a distant relationship with her parents,
who we never see on the screen,
but sometimes goes out with Arnold (Sean Gullette), her psychiatrist,
in order to appease them. She, along with Harry and Tyrone,
snort and shoot heroin, drop speed,
and talk a lot about their dreams for a better future.
Sara receives a mysterious call from someone
who claims that she has been selected to appear on a TV show.
She wants to wear a particular red dress, but is too fat to fit into it.
She hears about a way to lose a lot of weight by taking certain medications
from a doctor, so she decides to try.

Το Pέκβιεμ για ένα όνειρο είναι μια ταινία για διάφορους ανθρώπους
των οποίων οι ζωές αλλάζουν εντυπωσιακά
λόγω των ιδιαίτερων εθισμών τους.
Harry (Jared Leto) και Tyrone (Marlon Wayans)
είναι δύο φίλοι που ζουν σε μια μεγάλη πόλη.
Αποφασίζουν να βγάλουν κάποια χρήματα
με την επαναπώληση της ηρωίνης στο δρόμο
έτσι ώστε να μπορούν να ξεφεύγουν
μακρυά από τις αδιέξοδες ζωές τους, και τελικά,
αποκτουν ένα σεβαστό ποσό .
Η Marion (Jennifer Connelly),
η οποία είναι η φίλη του Harry,
έχει μια απόμακρη σχέση με τους γονείς της,
που δεν βλέπουμε ποτέ στην οθόνη, αλλά μερικές φορές
βγαίνει με τον Arnold (Sean Gullette),
Μαζί με Harry και Tyrone, παίρνει ηρωίνη,
και κανει μαζί τους συζυτήσεις για τα όνειρά τους
για ένα καλύτερο μέλλον.
Η Sara ( Ellen Burstyn )δέχεται μια μυστήρια κλήση από κάποιο
που υποστηρίζει ότι έχει επιλεχτεί για να εμφανιστεί σε μια TV .
Θέλει να φορέσει ένα ιδιαίτερο κόκκινο φόρεμα,
αλλά είναι πάρα πολύ παχιά για να χωρέσει σε αυτό.
Ακούει για έναν τρόπο να χαθεί πολύ βάρος
με τη λήψη ορισμένων φαρμάκων από έναν γιατρό,
έτσι αποφασίζει να προσπαθήσει.....

Actors: Ellen Burstyn .....Sara Goldfarb
Jared Leto ......Harry Goldfarb
Jennifer Connelly ......Marion Silver
Marlon Wayans ......Tyrone C. Love
Christopher McDonald ......Tappy Tibbons
Louise Lasser ...Ada
Marcia Jean .....Kurtz Rae
Janet Sarno .....Mrs. Pearlman
Suzanne Shepherd .......Mrs. Scarlini
Joanne Gordon .......Mrs. Ovadia
Charlotte Aronofsky.... Mrs. Miles
Mark Margolis ......Mr. Rabinowitz
Michael Kaycheck ......Donut Cop
Jack O'Connell .....Corn Dog Stand Boss
Chas Mastin..... Lyle Russel

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...